Reference

2015 - Úprava 3. licího proudu na ZPO1 pro odlévání formátu Ø 525mm,

2015 - Kampaňové opravy dymníku K1 a K2

2017 - Modernizace značení na ZPO1

2017 - Kampaňové opravy dymníku K1 a K2

2017 - Obnova rámů vodících a rovnacích stolic ZPO1 a úprava 4. a 5. licího proudu pro odlévání formátu Ø 600mm

2019 - Modernizace raziček ZPO2

2019 - Oprava potrubí splachovaní okují DN300

2021 - Obnova rámů vodicích a rovnacích stolic ZPO 1 - Kompletní modernizace 1., 2. a 3. licího proudu a to včetně potrubních rozvodů vodního chlazení a hydrauliky

Hydraulika

Pneumatický rozvod ovládání poloautomatického vyvrtávacího stroje hřídelí válcovacích stolic

Pneumatický rozvod potrubí pro injektáž prachového uhlí

SÍDLO SPOLEČNOSTI
NOVMONTAŽE CZ, spol. s r.o.
Konská č. 402
739 61 Třinec
Česká republika
Tel.: +420 558 339 618
Vyberte si z nabídky